Privacybeleid

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacy policy voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Hebt u vragen naar aanleiding van het lezen van dit document, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@bowlingdemerwede.nl.