Informatie

Teamkampioenschappen 2023 – 2024

Op zondag 21 april organiseert het hoofdbestuur van bowlingvereniging De Merwede
de teamkampioenschappen. We hopen uiteraard dat veel teams zich zullen inschrijven. Hieronder verdere informatie over de opzet van het toernooi.

Deelname

Inschrijving geschiedt via een Google document. De link is onder het kopje
‘inschrijving’ te vinden. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 spelers. Na
elke game mag van speler gewisseld worden. Een team mag maximaal 1 speler uit
een ander team aan zijn team toevoegen. Dit is alleen toegestaan indien het team
niet aan het minimum aantal eigen spelers (3) voldoet. In de finale dient een team
met dezelfde spelers te spelen als in de voorronde, waarbij elke speler minimaal 1
game in de voorronde gespeeld heeft.

Kosten

De kosten voor dit toernooi zijn €30,- per team. Dit bedrag dient voor aanvang van
het toernooi afgedragen te worden bij de wedstrijdtafel. Alleen contant mogelijk.

Speelwijze

Zowel in de voorronde als in de finale wordt gespeeld met teams van 3 personen. In
de voorronde worden 4 games gespeeld, in de finale 4. De scores zijn inclusief
handicap en de scores uit de voorronde worden meegenomen naar de finale. De
handicapformule is hetzelfde zoals beschreven in het huishoudelijk reglement: 80%
van 220, met een maximum van 96 per game. De handicap wordt berekend over
het pasgemiddelde dat bekend is bij de NBF. In geval van een gelijke score inclusief
handicap, dan telt de scratch pinfall.

Finale

Er zullen 6 finaleplaatsen beschikbaar zijn. Gedurende de finale worden 4 games
gegooid. De scores uit de voorronde inclusief handicap worden meegenomen naar
de finale. Is de score inclusief handicap gelijk, dan telt de scratch pinfall. Het team
met de hoogste score uit de voorronde én de finale (inclusief handicap) is de winnaar
van de teamkampioenschappen 2023-2024.

Inschrijving

Teams kunnen zich tot en met maandag 15 april inschrijven via een Google
document. Klik hier om je in te kunnen schrijven.

Tijdsschema

Aanvang: 09:00 uur
Start ingooien: 09:20 uur
Start voorronde: 09:30 uur
Start finale: 12:30 uur
Prijsuitreiking: 15:00 uur (indicatie)

Praktische zaken

➢ Voor de nummers 1 t/m 3 zullen er sportprijzen beschikbaar zijn.
➢Afmeldingen met geldige reden tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de kampioenschappen.
➢ Bij latere afmelding of afmelding zonder geldige reden moet het inschrijfgeld worden voldaan.